Ergas d.o.o., Husrefa Redžića 10, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387 33 208 000

Email: info@ergas.ba / ergas@bih.net.ba

Servisiranje

Iz oblasti servisiranja nudimo:

  • Adaptacije postojećih termo, hidro i gasnih instalacija

  • Servisiranje i puštanje u rad kotlovnica

  • Servisiranje i puštanje u funkciju svih Vaillant uređaja od strane ovlaštenog servisa