Ergas d.o.o., Husrefa Redžića 10, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387 33 208 000

Email: info@ergas.ba / ergas@bih.net.ba

Niskogradnja

Iz oblasti niskogradnje nudimo:

  • Izgradnju instalacija vodovoda i kanalizacije na objektima niskogradnje

  • Igradnju sistema za odvodnju otpadnih voda sa mostova

  • Izgradnju sistema za odvodnju otpadnih voda na autoputevima, brzim cestama, magistralnim i regionalnim putevima

  • Izgradnju protupožarnog sistema i odvodnje otpadnih voda u tunelima

  • Izrada poliesterskih šahtova i slivničkih kaca (sa atestom)