Ergas d.o.o., Husrefa Redžića 10, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387 33 208 000

Email: info@ergas.ba / ergas@bih.net.ba

Projektovanje

Nudimo kvalitetnu uslugu izrade projektne dokumentacije iz oblasti termo, hidro i gasnih instalacija u građevinarstvu.