• Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama na objektu "Iresidence 2" Investitor: "BREND" d.o.o. Sarajevo

  • Stambeni kompleks Kromolj - objekat K11 - Izvođenje radova na ViK mreži Investitor: "VEKTOR INTEGRA" d.o.o. Sarajevo

  • Redovno održavanje kompletnih instalacija svih objekata firme "AKOVA IMPEX" - Mostarsko raskršće bb Investitor: "AKOVA IMPEX" d.o.o. Sarajevo

  • Izmještanje fekalnog (DN800) i oborinskog (DN400) kolektora za potrebe izgradnje novog Porsche prodajno-servisnog salona Investitor: "Porsche Immobilien BH" d.o.o. Sarajevo

  • SPO objekat na Grbavici u Sarajevu - radovi na unutrašnjoj i vanjskoj ViK mreži i termotehničkim instalacijama Investitor: "DELMES" d.o.o. Sarajevo

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOENERGETSKIH, HIDRO I GASNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINARSTVU.

87

Naši projekti

2024.

SPO "Avenija" - radovi na unutrašnjoj ViK mreži i termotehničkim instalacijama

2024.

Most "Mrčevac" preko rijeke Spreče u Doboju - odvodnja sa mosta

2024.

Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na objektu firme "SAPLAST" d.o.o. Sarajevo - P.J. proizvodnja Hadžići

2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - odvodnja sa mosta

2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - vodosnabdijevanje preko mosta (DN500 cijevi)

2023.

Most “Plavi Anđeli” preko rijeke Željeznice u Vojkovićima - radovi na odvodnji i vodosnabdijevanju

2023.

Apartmani "Iresidence 1" na Bjelašnici - Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama

2022.

Redovno mjesečno održavanje spomen obilježja "Vječna vatra" u Sarajevu

Budite slobodni kontaktirati nas