• Izvođenje radova na VIK mreži i na termotehničkim instalacijama na objektima Residance 1 i 2 Investitor: IDEJA d.o.o. Sarajevo

  • Izvođenje radova na sistemu za trajno napajanje električnom energijom autoputa BAR-BOLJARE (postavljanje 5666 metara vodilica sa TK-kablovima na mostovima). Investitor: "RAMEL doo" i "BB SOLAR" Podgorica

  • I-transferzala, dionica II: Bare - tunel Kobilja Glava, poddionica: Rondo Bare - Tunel Kobilja Glava(odvodnja trase) Investitor: HERING d.d.

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora"(odvodnja sa mostova) Odvodnja sa mostova dužine 7800 metara Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • Montaža predizolovanih vodovodnih cijevi na mostovima autoputa BAR-BOLJARE, sekcija3 i sekcija4 Investitor: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION d.o.o. PEKING

  • Autoput Bar-Boljare, Crna Gora-odvodnja sa mostova na petlji Veruša, sekcija 3 INVESTITOR: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOENERGETSKIH, HIDRO I GASNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINARSTVU.

74

Naši projekti

2022.

"Autoput Bar-Boljare, Crna Gora" (odvodnja sa mostova i natputnjaka)

2021.

Montaža predizolovanih vodovodnih cijevi PAM DN300, izrada i montaža ovjesnog pribora za cijevi na mostovima autoputa BAR-BOLJARE, sekcija2

2021.

Bjelašnica-Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama, elektro instalacijama(jaka i slaba struja), vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

2021.

Most "Bosna" Doboj (odvodnja sa mosta)

2021.

Most "Morača" (nabavka i montaža cijevi za odvodnju i procijednica)

2021. godina

Most "Smokovac" (izvođenje radova na vodosnadbijevanju, odvodnjavanju i postavljanju TK-konzola i kablova)

2021.

Hidrocentrala ULOG (nabavka, dostava i montaža hidrantske mreže)

2020.

"Autoput Bar-Boljare"(odvodnja sa mosta "Mrke," postavljanje revizionih okana i separatora)

Budite slobodni kontaktirati nas