• Izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacijonoj mreži, termotehničkim i elektro instalacijama(jaka i slaba struja) na objektu "Bjelašnica apartmani" Investitor: NEBI D.O.O.

  • Montaža predizolovanih vodovodnih cijevi na mostovima autoputa BAR-BOLJARE, sekcija2, sekcija3 i sekcija4 Investitor: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION d.o.o. PEKING

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora" (odvodnja sa mostova i natputnjaka, montaža predizolovanih cijevi za vodosnadbijevanje preko mostova). Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • Izvođenje radova na sistemu za trajno napajanje električnom energijom autoputa BAR-BOLJARE (postavljanje 5666 metara vodilica sa TK-kablovima na mostovima). Investitor: "RAMEL doo" i "BB SOLAR" Podgorica

  • I-transferzala, dionica II: Bare - tunel Kobilja Glava, poddionica: Rondo Bare - Tunel Kobilja Glava(odvodnja trase) Investitor: HERING d.d.

  • "Autoput Bar-Boljare, Crna Gora"(odvodnja sa mostova) Odvodnja sa mostova dužine 7800 metara Investitor: CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O.

  • Most "Smokovac" (zvođenje radova na vodosnadbijevanju, odvodnjavanju i postavljanju TK-konzola i kablova) Investitor: BEMAX

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOENERGETSKIH, HIDRO I GASNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINARSTVU.

67

Naši projekti

2020.

"Autoput Bar-Boljare"(odvodnja sa mosta "Mrke," postavljanje revizionih okana i separatora)

2020.

9. Transferzala u Sarajevu (odvodnja sa vijadukta)

2020.

"Autoput Bar-Boljare, Crna Gora"(odvodnja sa mosta "Moračica")

2019.

Snadbijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, postavljanje šahtova, kao i postavljanje klima uređaja

2018.

"Autoput Banja Luka-Prnjavor" (izrada sistema odvodnje na petnaest objekata)

2018.

"Južna longitudinala" (Izmještanje vodovodnih instalacija-ugradnja cijevi i pripadajučih materijala za vodu)

2018.

"Zaobilaznica Brčko"-ugradnja mostovskih slivnika, cijevi za odvodnju i cijevi za procijedne vode na 14 objekata ili na preko 2500 metara

2018.

"Autoput Banja Luka-Prnjavor"(izrada i ugradnja pomičnih nosača i PEHD cijevi za TK instalacije), 5000 metara

Budite slobodni kontaktirati nas