• Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama na objektu "AVENIJA" Investitor: "EURO-IZGRADNJA" d.o.o. Kiseljak

  • Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama na objektu "Iresidence 2" Investitor: "BREND" d.o.o. Sarajevo

  • Stambeni kompleks Kromolj - objekat K11 - Izvođenje radova na ViK mreži Investitor: "VEKTOR INTEGRA" d.o.o. Sarajevo

  • Redovno održavanje kompletnih instalacija svih objekata firme "AKOVA IMPEX" - Mostarsko raskršće bb Investitor: "AKOVA IMPEX" d.o.o. Sarajevo

  • Izvođenje radova na termotehničkim instalacijama na objektu firme "SAPLAST" D.O.O. SARAJEVO - P.J. PROIZVODNJA HADŽIĆI Investitor: "Saplast" d.o.o. Sarajevo

  • SPO objekat na Grbavici u Sarajevu - radovi na unutrašnjoj i vanjskoj ViK mreži i termotehničkim instalacijama Investitor: "DELMES" d.o.o. Sarajevo

PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE TERMOENERGETSKIH, HIDRO I GASNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINARSTVU.

84

Naši projekti

2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - odvodnja sa mosta

2023.

Most preko rijeke Željeznice na putu M-17 - vodosnabdijevanje preko mosta (DN500 cijevi)

2023.

Most “Plavi Anđeli” preko rijeke Željeznice u Vojkovićima - radovi na odvodnji i vodosnabdijevanju

2023.

Apartmani "Iresidence 1" na Bjelašnici - Izvođenje radova na VIK mreži i termotehničkim instalacijama

2022.

Redovno mjesečno održavanje spomen obilježja "Vječna vatra" u Sarajevu

2022.

Poslovni objekat u Ilijašu - ugradnja PP cijevi za ventilaciju poslovnog objekta

2022.

Nadvožnjak "Zrenjanin", Srbija - odvodnja sa nadvožnjaka

2022.

Stambeno-poslovni objekat "Bihaćka 9" u Sarajevu - radovi na ViK mreži, termotehničkim i gasnim instalacijama

Budite slobodni kontaktirati nas