Ergas d.o.o., Husrefa Redžića 10, 71 000 Sarajevo, BiH

Tel/Fax: +387 33 208 000

Email: info@ergas.ba / ergas@bih.net.ba

O nama

Preduzeće ERGAS d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, posluje samostalno u privatnom vlasništvu od 11. 03. 1989. god. Prvobitno osnovano pod nazivom P.P. LIONT da bi 21. 10. 1996. god. bilo preimenovano u današnji naziv ERGAS d.o.o.
Danas, sa preko dvadeset pet godina uspješnog poslovanja na termoenergetskim, hidro i gasnim instalacijama u oblasti niskogradnje i visokogradnje, možemo istaći da smo sa dosadašnjim iskustvom i stečenom referencom na mnogim objektima niskogradnje i visokogradnje među liderima u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju navedene djelatnosti.
Naša misija je izrada najkvalitetnijih rješenja, zadovoljstvo naših klijenata te stalno podizanje kvalitete usluga i proizvoda.